Tele-Experten

Sterner Phone AB och  SMJ Invest AB försattses den 10 november 2017 i konkurs vid Nyköpings tingsrätt. Förvaltare i konkursen är advokat Ulf Norin. De båda bolagen har bedrivit verksamhet under firman Tele-Experten.

Om du är kund hos Tele-Experten och har frågor rörande köp, leverenser, returer eller annat rörande din kundrelation med något av bolagen så kontakta Tele-Expertens kundtjänst på kundtjanst@teleexperten.se.

 Om du har en fordran på något av de båda bolagen som du vill ha betalt för så skicka ett mejl till advokat@heilborns.se där du anger:

  • Vad fordran avser
  • Belopp
  • Ditt namn
  • Din adress
  • Konto för eventuell betalning

Samtliga fordringar som anmäls i de båda konkurserna enligt ovanstående kommer att noteras. I slutet av januari 2018 kommer alla som har anmält en fordran i någon av de båda konkurserna att få ett brev från Nyköpings tingsrätt med information om fordringsägarna kan räkna med att få betalt för sina fordringar (utdelning). Om så kommer att bli fallet kommer tingsrätten även att skicka ut information om hur man ska göra för att bevaka en fordran i någon av de båda konkurserna. Konkursförvaltaren kommer inte att kunna lämna upplysningar om eventuell utdelning innan informationen från tingsrätten går ut.

Information om eventuell försäljning av egendom ur konkursboet kommer att läggas upp på vår hemsida under rubriken Till Salu när det har beslutats om hur försäljingen ska gå till.

 

Företagsrekonstruktion, Föreningen Ung Kraft och Kulturbolaget i Nyköping AB

Företagsrekonstruktören advokat Per Sandell har nu föreslagit borgenärerna ett ackord om 60 %. Borgenärerna uppmanas meddela sin inställning till förslaget senast den 15 november 2017 till fax 0155-28 96 15 alternativt per.sandell@heilborns.se