Maskincenter i Sparreholm

Verksamheten och fastigheten har överlåtits.