SML Institute AB, 556714-1469

Den 31 mars 2017 ingav SML Institute AB, org nr 556714-1469, ansökan om företagsrekonstruktion till Nyköpings tingsrätt. Tingsrätten fattade den 3 april 2017 klockan 11.45 beslut om att bevilja bolagets ansökan om företagsrekonstruktion samt förordnade advokat Per Sandell till företagsrekonstruktör.

Preliminär rekonstruktionsplan har upprättats.
För utskrift, klicka nedan
Preliminär rekonstruktionsplan