Sellbag AB

Sellbag AB, 559061-6008 , försattes den 27 februari 2019 i konkurs vid Nyköpings tingsrätt. Förvaltare i konkursen är advokat Lina Wassler.

Konkursbolaget har drivit vidareförsäljning av begagnade varor via Tradera. Verksamheten har i samband med konkursen stängts.
Om du vill anmäla din fordran i konkursen fyll i blankett ”anspråk i konkursen Sellbag AB”.

Alla som anmält en fordran i konkursen kommer att få information om de kan räkna med att få tillbaka några pengar (utdelning) eller inte.
Om det blir aktuellt med utdelning kommer alla som anmält sina fordringar att få ett brev från Nyköpings tingsrätt där det framgår hur man ska göra för att formellt bevaka sin fordran. Endast de som formellt bevakar sin fordran på det sätt som anges i brevet från Nyköpings tingsrätt kan räkna med att få eventuell utdelning i konkursen.

Blankett anspråk i konkursen Sellbag AB