Offentlig auktion, fastigheten Kuttern 14, Sjömansvägen 2, 151 38 Södertälje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VILLKOR VID OFFENTLIG AUKTION

Ovanstående fastighet försäljs på offentlig auktion enligt samäganderättslagen.

 Auktionsdag:    den 8 april

 Plats:                  Heilborns Advokatbyrå, Jovisgatan 8, 151 72 Södertälje

 Föranmälan:    Spekulant bör senast den 4 april meddela sitt deltagande till advokatbyrån, advokat@heilborns.se.

Visning:              Visning sker lördagen den 30 mars kl. 11.00 till 12.30.

Budgivning:       Budgivning sker öppet på auktionsdagen med utropspris om 3 750 000 kr. Som villkor gäller att fastigheten ej kan försäljas till bud understigande utropspriset.

Handpenning:  Högsta bud avges som kan accepteras har budgivare att omedelbart betala handpenning om 20 % av försäljningspriset.

För delägare som eventuellt avger högsta bud gäller en handpenning med ovanstående villkor om 10 %.

Köpekontrakt:  Vid accept enligt ovan och erlagd handpenning har köpare att påteckna köpekontrakt.

Slutbetalning och Köpebrev: Resterande köpeskilling ska erläggas på överenskommet datum då köpebrev utväxlas mellan parterna.

Övrigt:

Köpekontraktet kommer att innehålla en fullständig friskrivningsklausul.

Intresserad köpare har möjlighet att ombesörja en egen besiktning av fastigheten mellan visningsdagen och auktionsdagen.

Energideklaration har upprättats den 21 maj 2018

Åtgärdsrapport har upprättats den 18 maj 2018

Auktionsförfarandet kan komma att avbrytas utan föregående meddelande.

 

Beskrivning:

Adress: Sjömansvägen 2, 151 38 Södertälje

Boarea: 160 kvm

Biarea: 75 kvm

Tomtareal: 778 kvm

Uppvärmning: Luft-/-vattenvärmepump

Vatten: Kommunalt vatten

Avlopp: Kommunalt avlopp

5 rum varav 3 sovrum

Taxeringsvärde, varav byggnad 1 057 000 kr och mark 848 000 kr

Byggnadsår: 1940

Uttagna pantbrev 12 styck om sammanlagt 3 400 000 kr hos Länsförsäkringar

 

 

 

Sellbag AB

Sellbag AB, 559061-6008 , försattes den 27 februari 2019 i konkurs vid Nyköpings tingsrätt. Förvaltare i konkursen är advokat Lina Wassler.

Konkursbolaget har drivit vidareförsäljning av begagnade varor via Tradera. Verksamheten har i samband med konkursen stängts.
Om du vill anmäla din fordran i konkursen fyll i blankett ”anspråk i konkursen Sellbag AB”.

Alla som anmält en fordran i konkursen kommer att få information om de kan räkna med att få tillbaka några pengar (utdelning) eller inte.
Om det blir aktuellt med utdelning kommer alla som anmält sina fordringar att få ett brev från Nyköpings tingsrätt där det framgår hur man ska göra för att formellt bevaka sin fordran. Endast de som formellt bevakar sin fordran på det sätt som anges i brevet från Nyköpings tingsrätt kan räkna med att få eventuell utdelning i konkursen.

Blankett anspråk i konkursen Sellbag AB

Konkursutförsäljning 

Sellbag AB

 

Sellbag AB, 559061-6008 försattes i konkurs den 27 februari 2019vid Nyköpings tingsrätt. Förvaltare är advokat Lina Wassler.

Konkursutförsäljning kommer att ske 7-8 mars kl. 08.00-18.00.

De kunder som skickat kläder/saker för försäljning till Sellbag AB och önskar återfå dessa har möjlighet att avhämta dessa på Mejerigatan 14 i Katrineholm den 11-12 mars kl. 08.00-17.00 eller enligt särskild överenskommelse.