Anbud Eurosafe Security Solutions AB, i konkurs

DNA- MÄRKNING ÖVERLÅTES

Eurosafe Security Solutions AB, 556891-8063, har försatts i konkurs.

Anbud infordras nu på lager av s.k.DNA märkning MärkDN är en form av stöldskyddsmärkning som är ”osynlig” dvs. fluorescerar gröngult i speciellt UV-ljus. Behållare med vätska inehåller en kod som kan registreras av användaren i en internationell databas. Tillgångarna består av följande:

Förteckning: Bilaga

Ev. visning av lager av MärkDN sker efter överenskommelse med konkursförvaltaren advokat Lina Wassler. Anbud emotses skriftligen senast den 5 juni 2020 till Heilborns Advokatbyrå HB, Box 353, 611 27 Nyköping, fax 0155-289615, alternativt advokat@heilborns.se

För ytterligare information/ev. frågor kontakta advokat Lina Wassler på tel 0155-28 30 60

Konkursboet förbehåller sig fri prövningsrätt samt rätt att försälja egendomen underhand (vilket kan innebära att försäljning sker före anbudstidens utgång för det fall att detta bedömas fördelaktigare).

 

HEILBORNS ADVOKTBYRÅ HB

ADVOKAT LINA WASSLER