Inlägg av Heilborns Advokatbyrå

Sellbag AB

Sellbag AB, 559061-6008 , försattes den 27 februari 2019 i konkurs vid Nyköpings tingsrätt. Förvaltare i konkursen är advokat Lina Wassler. Konkursbolaget har drivit vidareförsäljning av begagnade varor via Tradera. Verksamheten har i samband med konkursen stängts. Om du vill anmäla din fordran i konkursen fyll i blankett ”anspråk i konkursen Sellbag AB”. Alla som […]

Hjalmar Petterssons Bokhandel AB

  Hjalmar Pettersson Bokhandel Aktiebolag, 556023-0087, försattes den 8 februari 2019 i konkurs vid Nyköpings tingsrätt. Förvaltare i konkursen är advokat Ulf Norin. Konkursbolaget har sedan 1924 drivit Hjalmar Petterssons Bokhandel i Katrineholm Butiken i Gallerian Violen är öppen som vanligt och konkursutförsäljning pågår. Under denna accepteras bara betalning med kort eller kontanter. Tidigare utfärdade […]

Hjalmar Petterssons Bokhandel AB

    Hjalmar Petterssons Bokhandel Aktiebolag, 556023-0087, försattes den 8 februari 2019 i konkurs vid Nyköpings tingsrätt. Förvaltare i konkursen är advokat Ulf Norin. Konkursbolaget har sedan 1924 drivit Hjalmar Petterssons Bokhandel i Katrineholm. Verksamheten bedrivs i hyrda lokaler i Galleria Violen på gågatan i centrala Katrineholm. Lokalerna är ändamålsenliga och har utformats och iordningställts för […]

Karins Hälsocenter i Nyköping AB

Karins Hälsocenter i Nyköping AB, 556795-6742, försattes den 2 maj 2018 i konkurs vid Nyköpings tingsrätt. Förvaltare i konkursen är advokat Ulf Norin. Bevakningsförfarande pågår i konkursen. Om du vill bevaka en fordran så ska du skriva till tingsrätten och ange fordringens belopp och grunden för fordringen. Till tingsrätten ska du också skicka med de […]