Inlägg av Heilborns Advokatbyrå

Anbud Eurosafe Security Solutions AB, i konkurs

DNA- MÄRKNING ÖVERLÅTES Eurosafe Security Solutions AB, 556891-8063, har försatts i konkurs. Anbud infordras nu på lager av s.k.DNA märkning MärkDN är en form av stöldskyddsmärkning som är ”osynlig” dvs. fluorescerar gröngult i speciellt UV-ljus. Behållare med vätska inehåller en kod som kan registreras av användaren i en internationell databas. Tillgångarna består av följande: Förteckning: […]

Corona

Med anledning av den allvarliga situation som råder p.g.a. coronapandemin vill vi upplysa er om följande: Vi kommer naturligtvis att på alla sätt försöka hjälpa våra klienter i deras ärenden. Men vår tillgänglighet kan komma att bli nedsatt, d.v.s. vi kan kanske bli svåra att omgående komma i kontakt med. F.n. föredrar vi att främst […]