Inlägg av Heilborns Advokatbyrå

ITRIM NYKÖPING (Karins Hälsocenter i Nyköping AB)

Karins Hälsocenter i Nyköping AB, 556795-6742, försattes den 2 maj 2018 i konkurs vid Nyköpings tingsrätt. Förvaltare i konkursen är advokat Ulf Norin. Konkursbolaget har drivit itrim anläggning i Nyköping. Anläggningen är stängd och rörelsen har överlåtits till Hälsoskaparna i Nyköping AB (Word Class). Kontaktperson hos Word Class är platschefen Kristian Rubin som nås på […]