Inlägg av Heilborns Advokatbyrå

Hjalmar Petterssons Bokhandel AB

  Hjalmar Pettersson Bokhandel Aktiebolag, 556023-0087, försattes den 8 februari 2019 i konkurs vid Nyköpings tingsrätt. Förvaltare i konkursen är advokat Ulf Norin. Konkursbolaget har sedan 1924 drivit Hjalmar Petterssons Bokhandel i Katrineholm Butiken i Gallerian Violen är öppen som vanligt och konkursutförsäljning pågår. Under denna accepteras bara betalning med kort eller kontanter. Tidigare utfärdade […]

Hjalmar Petterssons Bokhandel AB

Hjalmar Petterssons Bokhandel Aktiebolag, 556023-0087, försattes den 8 februari 2019 i konkurs vid Nyköpings tingsrätt. Förvaltare i konkursen är advokat Ulf Norin. Konkursbolaget har sedan 1924 drivit Hjalmar Petterssons Bokhandel i Katrineholm. Verksamheten bedrivs i hyrda lokaler i Galleria Violen på gågatan i centrala Katrineholm. Lokalerna är ändamålsenliga och har utformats och iordningställts för den aktuella […]

Karins Hälsocenter i Nyköping AB

Karins Hälsocenter i Nyköping AB, 556795-6742, försattes den 2 maj 2018 i konkurs vid Nyköpings tingsrätt. Förvaltare i konkursen är advokat Ulf Norin. Bevakningsförfarande pågår i konkursen. Om du vill bevaka en fordran så ska du skriva till tingsrätten och ange fordringens belopp och grunden för fordringen. Till tingsrätten ska du också skicka med de […]