ITRIM NYKÖPING (Karins Hälsocenter i Nyköping AB)

Karins Hälsocenter i Nyköping AB, 556795-6742, försattes den 2 maj 2018 i konkurs vid Nyköpings tingsrätt. Förvaltare i konkursen är advokat Ulf Norin.

Konkursbolaget har drivit itrim anläggning i Nyköping. Anläggningen är stängd och rörelsen har överlåtits till Hälsoskaparna i Nyköping AB (Word Class). Kontaktperson hos Word Class är platschefen Kristian Rubin som nås på telefon: 0739-29 20 20 och mejl kristian.rubin@worldclass.se

I och med konkursen är du som medlem inte längre bunden av ditt avtal. Om du är medlem och betalar din medlemsavgift via autogiro bör du kontakta din bank för att stoppa framtida betalningar.

Om du är medlem och vill ha tillbaka medlemsavgift som avser tid efter den 2 maj 2018 ska du anmäla din fordran i konkursen på en särskild blankett som du hittar nederst på sidan. Även andra fordringar kan anmälas via denna blankett.

Alla som anmält en fordran i konkursen kommer i mitten av juni 2018 att få ett brev från Nyköpings tingsrätt med information om att de kan räkna med att få tillbaka pengar (utdelning) i konkursen. I december 2018 kommer alla som har anmält en fordran i konkursen att få ett nytt brev från Nyköpings tingsrätt där det framgår hur man ska göra för att formellt bevaka sin fordran. Endast de som formellt bevakar sin fordran på det sätt som anges i det senare brevet från Nyköpings tingsrätt kan räkna med att få utdelning i konkursen. Utbetalning av eventuell utdelning kommer att ske tidigast under våren 2019. Utdelning under 100 kr betalas inte ut.

 

Om du har ytterligare frågor, vänligen hör av dig till Itrim Sveriges representant, via mail John.a.akerlund@itrim.se.

 

Anmälan av fordran