Sellbag AB

Sellbag AB, 559061-6008 , försattes den 27 februari 2019 i konkurs vid Nyköpings tingsrätt. Förvaltare i konkursen är advokat Lina Wassler.

Konkursbolaget har drivit vidareförsäljning av begagnade varor via Tradera. Verksamheten har i samband med konkursen stängts.
Om du vill anmäla din fordran i konkursen fyll i blankett ”anspråk i konkursen Sellbag AB”.

Alla som anmält en fordran i konkursen kommer att få information om de kan räkna med att få tillbaka några pengar (utdelning) eller inte.
Om det blir aktuellt med utdelning kommer alla som anmält sina fordringar att få ett brev från Nyköpings tingsrätt där det framgår hur man ska göra för att formellt bevaka sin fordran. Endast de som formellt bevakar sin fordran på det sätt som anges i brevet från Nyköpings tingsrätt kan räkna med att få eventuell utdelning i konkursen.

Blankett anspråk i konkursen Sellbag AB

Sellbag AB

 

Sellbag AB, 559061-6008 försattes i konkurs den 27 februari 2019vid Nyköpings tingsrätt. Förvaltare är advokat Lina Wassler.

Konkursutförsäljning kommer att ske 7-8 mars kl. 08.00-18.00.

De kunder som skickat kläder/saker för försäljning till Sellbag AB och önskar återfå dessa har möjlighet att avhämta dessa på Mejerigatan 14 i Katrineholm den 11-12 mars kl. 08.00-17.00 eller enligt särskild överenskommelse.

 

Hjalmar Petterssons Bokhandel AB

 

Hjalmar Pettersson Bokhandel Aktiebolag, 556023-0087, försattes den 8 februari 2019 i konkurs vid Nyköpings tingsrätt. Förvaltare i konkursen är advokat Ulf Norin.

Konkursbolaget har sedan 1924 drivit Hjalmar Petterssons Bokhandel i Katrineholm

Butiken i Gallerian Violen är öppen som vanligt och konkursutförsäljning pågår. Under denna accepteras bara betalning med kort eller kontanter. Tidigare utfärdade presentkort är genom konkursen ogiltiga. Öppet köp och bytesrätt tillämpas inte.

Om du har ett presentkort som blivit ogiltigt i och med konkursen kan du anmäla en fordran i konkursen för återstående värde på presentkortet. En blankett för det hittar här. Denna blankett kan du också använda om du har andra fordringar i konkursen, t.ex. reklamationer av tidigare köpta varor.

Butiksrörelsen kommer om möjligt att överlåtas. Mer information om det hittar du under rubriken Till salu.

 

Blankett för bevakning av fordran_Hjalmar Pettersssons Bokhandel AB

Karins Hälsocenter i Nyköping AB

Karins Hälsocenter i Nyköping AB, 556795-6742, försattes den 2 maj 2018 i konkurs vid Nyköpings tingsrätt. Förvaltare i konkursen är advokat Ulf Norin.

Bevakningsförfarande pågår i konkursen. Om du vill bevaka en fordran så ska du skriva till tingsrätten och ange fordringens belopp och grunden för fordringen. Till tingsrätten ska du också skicka med de handlingar som du vill åberopa till stöd för ditt anspråk. Bevakningsinlagan och de handlingar som har bifogats denna ska ges in i två exemplar.

För att underlätta framförallt för tidigare medlemmar når du via länken nedan en blankett som du kan använda för att bevaka din fordran i konkursen.

Endast de som formellt bevakar sin fordran har rätt till utdelning i konkursen. Utbetalning av eventuell utdelning kommer att ske tidigast under hösten 2019. Utdelning under 100 kr betalas inte ut.

Blankett för bevakning av fordran_Karins Hälsocenter i Nyköping AB