Offentlig auktion, fastigheten Kuttern 14, Sjömansvägen 2, 151 38 Södertälje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VILLKOR VID OFFENTLIG AUKTION

Ovanstående fastighet försäljs på offentlig auktion enligt samäganderättslagen.

 Auktionsdag:    den 8 april

 Plats:                  Heilborns Advokatbyrå, Jovisgatan 8, 151 72 Södertälje

 Föranmälan:    Spekulant bör senast den 4 april meddela sitt deltagande till advokatbyrån, advokat@heilborns.se.

Visning:              Visning sker lördagen den 30 mars kl. 11.00 till 12.30.

Budgivning:       Budgivning sker öppet på auktionsdagen med utropspris om 3 750 000 kr. Som villkor gäller att fastigheten ej kan försäljas till bud understigande utropspriset.

Handpenning:  Högsta bud avges som kan accepteras har budgivare att omedelbart betala handpenning om 20 % av försäljningspriset.

För delägare som eventuellt avger högsta bud gäller en handpenning med ovanstående villkor om 10 %.

Köpekontrakt:  Vid accept enligt ovan och erlagd handpenning har köpare att påteckna köpekontrakt.

Slutbetalning och Köpebrev: Resterande köpeskilling ska erläggas på överenskommet datum då köpebrev utväxlas mellan parterna.

Övrigt:

Köpekontraktet kommer att innehålla en fullständig friskrivningsklausul.

Intresserad köpare har möjlighet att ombesörja en egen besiktning av fastigheten mellan visningsdagen och auktionsdagen.

Energideklaration har upprättats den 21 maj 2018

Åtgärdsrapport har upprättats den 18 maj 2018

Auktionsförfarandet kan komma att avbrytas utan föregående meddelande.

 

Beskrivning:

Adress: Sjömansvägen 2, 151 38 Södertälje

Boarea: 160 kvm

Biarea: 75 kvm

Tomtareal: 778 kvm

Uppvärmning: Luft-/-vattenvärmepump

Vatten: Kommunalt vatten

Avlopp: Kommunalt avlopp

5 rum varav 3 sovrum

Taxeringsvärde, varav byggnad 1 057 000 kr och mark 848 000 kr

Byggnadsår: 1940

Uttagna pantbrev 12 styck om sammanlagt 3 400 000 kr hos Länsförsäkringar

 

 

 

Konkursutförsäljning 

Hjalmar Petterssons Bokhandel AB

 

 

Hjalmar Petterssons Bokhandel Aktiebolag, 556023-0087, försattes den 8 februari 2019 i konkurs vid Nyköpings tingsrätt. Förvaltare i konkursen är advokat Ulf Norin.

Konkursbolaget har sedan 1924 drivit Hjalmar Petterssons Bokhandel i Katrineholm. Verksamheten bedrivs i hyrda lokaler i Galleria Violen på gågatan i centrala Katrineholm. Lokalerna är ändamålsenliga och har utformats och iordningställts för den aktuella verksamheten.

Verksamhetslokalerna omfattar 596 kvadratmeter och omfattar förutom butikslokalen, lager, kontor och personalutrymmen. Från lagret finns en egen utgång till lastkaj. Därutöver finns separat källarförråd och personalrum. Hyran uppgår till 68 706 kr per månad inklusive index och övriga tillägg. Verksamhetslokalerna är utrustade med ändamålsenlig inredning och belysning. Till dessa hör även tillgång till tre skyltfönster ut mot gågatan (Köpmangatan).

Rörelsen har de senaste åren omsatt mellan 6,7 och 8 mkr per år. Det senaste räkenskapsåret uppgick bruttovinsten till 47 %. I verksamheten har fem personer varit anställda varav tre personer på heltid, en person på halvtid och en person på timmar.

Möjlighet finns nu att förvärva rörelsen som helhet med möjlighet att inträda i hyresavtalet alternativt att förvärva inventarierna och kvarvarande lager. Bud emotses snarast, dock senast onsdagen den 20 februari 2019.

Visning av rörelsen sker efter tidsbokning med konkursförvaltaren via e-post, ulf.norin@heilborns.se.

För mer information, se konkursbolagets hemsida www.hjpbokhandel.se

Fri prövningsrätt förbehålles. Rörelsen kan säljas underhand innan budtidens utgång om det bedöms fördelaktigt för konkursboet.