Byggteknik i Katrineholm AB

 

 

Byggteknik i Katrineholm AB och Byggteknik i Katrineholm Entreprenad AB försattes i konkurs vid Nyköpings tingsrätt den 29 oktober 2019 varvid advokaten Ulf Norin förordnades som konkursförvaltare för båda bolagen.

Byggteknik i Katrineholm AB har bedrivit sin verksamhet sedan 2001.

Rörelsen har under de senaste åren omsatt mellan 58 och 139 mkr med ett årligt resultat som varierat mellan som bäst 6,1 mkr (2016) och som sämst -5,7 mkr (2017). Resultatet för 2018 uppgick till 2,6 mkr. Resultaten för 2017 och 2018 har påverkats negativt av ett kostsamt större projekt i Örebro. Utebliven slutbetalning i det projektet bedöms ensamt ha orsakat konkurserna.

Verksamheten bedrevs vid konkursutbrottet i Byggteknik i Katrineholm Entreprenad AB som har 28 personer anställda. Verksamheten bedrivs från en av Byggteknik i Katrineholm AB ägd fastighet på Högmossevägen 3 i Katrineholm (Västra industriområdet). Fastigheten omfattar 5 000 kvadratmeter och verksamhetslokalerna 860 kvadratmeter.

I verksamhetslokalerna finns bland annat en mycket väl tilltagen kontorsyta, matsal och omklädningsrum, verkstad, omfattande förråd, tvätthall med oljeavskiljare och arkiv. Lokalerna har anpassats för pågående verksamhet och är i mycket gott skick. Lokalerna går att anpassa för en utökning av verksamheten.

Hela den av den Byggteknik i Katrineholm Entreprenad AB bedrivna rörelsen i form av inventarier, maskiner, inneliggande order, kund- och leverantörsregister, pågående och beställda entreprenader m.m. överlåtes av konkursboet. En köpare av rörelsen har även möjlighet att förvärva fastigheten på Högmossevägen 3 men behöver inte göra det.

Anbud på den av Byggteknik i Katrineholm Entreprenad AB bedrivna rörelsen emotses skriftligen till ulf.norin@heilborns.se senast den 13 november 2019. Fri prövningsrätt förbehålles. Rörelsen kan således komma att överlåtas innan anbudstidens utgång om det bedöms som fördelaktigt. Intressenter bör således komma in med sina anbud snarast möjligt.

Visning av verksamhetslokalerna och inventarierna sker fredagen den 8 november eller tisdagen den 12 november 2019 efter tidsbokning med konkursförvaltaren.

Inventarieförteckningar för de båda bolagen kan laddas ner här. Observera att förutom inventarierna upptagna i dessa finns det mycket omfattande förbrukningsinventarier samt avskrivna maskiner och inventarier som alltjämt är i gott skick, t.ex. en lastmaskin. Vidare finns inventarier inköpta under 2019 som inte är upptagna i förteckningarna, bl.a. ett 48 volts belysningssystem med ett värde om cirka 350 tkr.

En värdering av fastigheten från början av året kan laddas ner här: Värdering av fastigheten 

 

Vid eventuella frågor, kontakta konkursförvaltaren Ulf Norin på telefon 0155-45 56 17 eller e-post ulf.norin@heilborns.se