Hjalmar Petterssons Bokhandel AB

 

 

Hjalmar Petterssons Bokhandel Aktiebolag, 556023-0087, försattes den 8 februari 2019 i konkurs vid Nyköpings tingsrätt. Förvaltare i konkursen är advokat Ulf Norin.

Konkursbolaget har sedan 1924 drivit Hjalmar Petterssons Bokhandel i Katrineholm. Verksamheten bedrivs i hyrda lokaler i Galleria Violen på gågatan i centrala Katrineholm. Lokalerna är ändamålsenliga och har utformats och iordningställts för den aktuella verksamheten.

Verksamhetslokalerna omfattar 596 kvadratmeter och omfattar förutom butikslokalen, lager, kontor och personalutrymmen. Från lagret finns en egen utgång till lastkaj. Därutöver finns separat källarförråd och personalrum. Hyran uppgår till 68 706 kr per månad inklusive index och övriga tillägg. Verksamhetslokalerna är utrustade med ändamålsenlig inredning och belysning. Till dessa hör även tillgång till tre skyltfönster ut mot gågatan (Köpmangatan).

Rörelsen har de senaste åren omsatt mellan 6,7 och 8 mkr per år. Det senaste räkenskapsåret uppgick bruttovinsten till 47 %. I verksamheten har fem personer varit anställda varav tre personer på heltid, en person på halvtid och en person på timmar.

Möjlighet finns nu att förvärva rörelsen som helhet med möjlighet att inträda i hyresavtalet alternativt att förvärva inventarierna och kvarvarande lager. Bud emotses snarast, dock senast onsdagen den 20 februari 2019.

Visning av rörelsen sker efter tidsbokning med konkursförvaltaren via e-post, ulf.norin@heilborns.se.

För mer information, se konkursbolagets hemsida www.hjpbokhandel.se

Fri prövningsrätt förbehålles. Rörelsen kan säljas underhand innan budtidens utgång om det bedöms fördelaktigt för konkursboet.