Karins Hälsocenter i Nyköping AB

Karins Hälsocenter i Nyköping AB, 556795-6742, försattes den 2 maj 2018 i konkurs vid Nyköpings tingsrätt. Förvaltare i konkursen är advokat Ulf Norin.

Bevakningsförfarande pågår i konkursen. Om du vill bevaka en fordran så ska du skriva till tingsrätten och ange fordringens belopp och grunden för fordringen. Till tingsrätten ska du också skicka med de handlingar som du vill åberopa till stöd för ditt anspråk. Bevakningsinlagan och de handlingar som har bifogats denna ska ges in i två exemplar.

För att underlätta framförallt för tidigare medlemmar når du via länken nedan en blankett som du kan använda för att bevaka din fordran i konkursen.

Endast de som formellt bevakar sin fordran har rätt till utdelning i konkursen. Utbetalning av eventuell utdelning kommer att ske tidigast under hösten 2019. Utdelning under 100 kr betalas inte ut.

Blankett för bevakning av fordran_Karins Hälsocenter i Nyköping AB