Lennstring´s Bil & AC Service AB

Den av Lennstring´s Bil & AC Service AB bedrivna rörelsen har sålts till Bagges Bil AB. Köparen tillträder rörelsen den 15 juli 2022.

Bagges Bil kommer att fortsätta driva rörelsen och tar bland annat över däckförvaringen. Bagges Bil har genom förvärvet tagit över Lennstring´s Bil & AC Service AB:s förpliktelser gentemot de kunder som har haft sina däck förvarade hos Lennstring´s Bil & AC Service AB. De som inte önskar ha kvar sina däck på förvaring kan efter den 15 juli 2022 kontakta Bagges Bil för att komma överens om tid för hämtning av dessa.

Bagges Bil nås på 0155- 974 54 och info@baggesbil.se