S.Skånbeck Bygg-Entreprenad AB

S.Skånbeck Bygg-Entreprenad AB försattes i konkurs vid Nyköpings tingsrätt den 27 juli 2022 varvid advokat Lina Wassler förordnades som konkursförvaltare.

Konkursbolaget har drivit bygg- och entreprenadverksamhet i Katrineholm med omnejd. Verksamheten har bedrivits alltsedan år 2013.

Konkursbolaget har de senaste åren omsatt mellan 4-5 mkr per år och sysselsatt sju personer.

Bolaget hyr verksamhetslokaler på Vattmogatan 2 i Katrineholm.

Konkursbolaget hade vid konkursutbrottet ett flertal inventarier såsom handverktyg m.m.

Hela den S.Skånbeck Bygg- Entreprenad AB bedrivna rörelsen i form av inventarier, anläggningstillgångar samt kund- och leverantörsregister överlåtes till högstbjudande av konkursboet. En köpare av rörelsen har även möjlighet att överta befintliga hyresavtal för verksamhetslokalerna. De anställda i rörelsen har uppgett sig vara intresserade av att fortsätta arbeta i rörelsen om köparen av denna så önskar.

Anbud på den av S.Skånbeck Bygg-Entreprenad AB bedrivna rörelsen emotses skriftligen till lina.wassler@heilborns.se senast den 17 augusti 2022. Fri prövningsrätt förbehålles. Rörelsen kan således komma att överlåtas innan anbudstidens utgång om det bedöms som fördelaktigt. Intressenter bör således inkomma med sina anbud snarats möjligt.

Vid eventuella frågor eller önskemål om visning av rörelsen kontakta konkursförvaltaren Lina Wassler på telefon 0155-28 30 60 eller e-post lina.wassler@heilborns.se