Unik fastighet med historiska vingslag centralt i Trosa

Unika fastigheter med historiska vingslag centralt i Trosa

De två fastigheterna Trosa Roddökan 6 och Trosa Roddökan 7 säljs nu på offentlig auktion enligt samäganderättslagen. God man för att genomföra auktionen är advokat Ulf Norin.

Fastigheterna säljs var och en för sig eller gemensamt vid en och samma auktion. Fastigheterna säljs till högstbjudande med ett lägsta pris för Roddökan 6 om 1 244 000 kr och för Roddökan 7 om 2 661 000 kr. För mer information om fastigheterna se https://bostad.skandiamaklarna.se/till-salu/CMVILLA/CMVILLA4ESC31H47953AV3H?source=Hemnet

Den offentliga auktionen kommer att hållas på advokatbyråns kontor på Brunnsgatan 5 B i Nyköping måndagen den 24 juni 2019 klockan 10.00. Fastigheterna kommer då att ropas ut var för sig och säljas till högstbjudande under förutsättning att lästa pris uppnåtts.

Vid auktionen kommer fastigheterna först att ropas ut var och en för sig varvid vinnande bud och budgivare noteras för de båda fastigheterna var för sig. Därefter kommer fastigheterna att ropas ut gemensamt. Uppnås vid det gemensamma utropet ett högre bud än summan av buden vid de särskilda utropen kommer det gemensamma utropet ha företräde. Annars har de enskilda utropen företräde.

Betalning av handpenning om tio procent av köpeskillingen sker omgående efter klubbslag genom överföring till advokatbyråns klientmedelskonto i Handelsbanken. Om betalningen inte syns direkt måste den verifieras av betalande bank. Betalning av resterande köpeskilling ska ske senast den 26 juni 2019.

Det finns ett besiktningsprotokoll sedan en tidigare avbruten försäljningsprocess som du kan ladda ner här.

Besiktningsprotokoll 161020