Överlåtelse av Delfis Kök och Bar

 

 

 

 

 

Anbud infordras nu på Delfis Kök och Bar, Oxelösund.

Restaurang om 454 kvm med plats för ca 150 personer samt stor uteservering för ca 50 platser.

Pris: 950 000 kr
Omsättning: 3 860 000 kr
Hyra: 21 617 kr ex. Moms

Ev. visning av restaurang/inventarier sker efter överenskommelse med konkursförvaltare advokat Per Sandell.

Inventarieförteckning för Delfis Kök och Bar kan laddas ner här.

Anbud emotses senast den 31 oktober 2020 skriftligen till per.sandell@heilborns.se, alternativt Heilborns Advokatbyrå HB, Box 353, 611 27 Nyköping, fax 0155-289615.

För ytterligare information/ev. frågor kontakta advokat Per Sandell på tel: 0155-28 30 60, 070 210 96 99

Anbud Eurosafe Security Solutions AB, i konkurs

DNA- MÄRKNING ÖVERLÅTES

Eurosafe Security Solutions AB, 556891-8063, har försatts i konkurs.

Anbud infordras nu på lager av s.k.DNA märkning MärkDN är en form av stöldskyddsmärkning som är ”osynlig” dvs. fluorescerar gröngult i speciellt UV-ljus. Behållare med vätska inehåller en kod som kan registreras av användaren i en internationell databas. Tillgångarna består av följande:

Förteckning: Bilaga

Ev. visning av lager av MärkDN sker efter överenskommelse med konkursförvaltaren advokat Lina Wassler. Anbud emotses skriftligen senast den 5 juni 2020 till Heilborns Advokatbyrå HB, Box 353, 611 27 Nyköping, fax 0155-289615, alternativt advokat@heilborns.se

För ytterligare information/ev. frågor kontakta advokat Lina Wassler på tel 0155-28 30 60

Konkursboet förbehåller sig fri prövningsrätt samt rätt att försälja egendomen underhand (vilket kan innebära att försäljning sker före anbudstidens utgång för det fall att detta bedömas fördelaktigare).

 

HEILBORNS ADVOKTBYRÅ HB

ADVOKAT LINA WASSLER

 

 

Corona

Med anledning av den allvarliga situation som råder p.g.a. coronapandemin vill vi upplysa er om följande:

  • Vi kommer naturligtvis att på alla sätt försöka hjälpa våra klienter i deras ärenden. Men vår tillgänglighet kan komma att bli nedsatt, d.v.s. vi kan kanske bli svåra att omgående komma i kontakt med.
  • F.n. föredrar vi att främst sköta våra kontakter med er per telefon. Antingen ring till växeltelefonen för att bli vidarekopplad eller direkt till advokaternas mobiltelefoner. Alternativt mejlar du till kontoret eller advokaten så återkopplar vi så snart vi kan.
  • Om du har beställt tid för sammanträffande på kontoret så kan ombokning bli aktuellt. Vi meddelar naturligtvis i förväg.
  • Om du ska komma till kontoret för sammanträffande och känner dig krasslig när mötet ska ske; ring och meddela så ändrar vi tid eller sätt att sammanträffa.
  • Kallelser till domstolar gäller till dess domstolen meddelat annat.

För telefonnummer och mejladresser se kontaktsidan på denna hemsida

Nyköping den 16 mars 2020

Nu är vi sju advokater på Heilborns Advokatbyrå!

Lovisa Lindahl har idag blivit medlem i Sveriges Advokatsamfund och kan alltså från och med idag titulera sig advokat.

Stort grattis Lovisa!