Sellbag AB

Sellbag AB, 559061-6008 , försattes den 27 februari 2019 i konkurs vid Nyköpings tingsrätt. Förvaltare i konkursen är advokat Lina Wassler.

Konkursbolaget har drivit vidareförsäljning av begagnade varor via Tradera. Verksamheten har i samband med konkursen stängts.
Om du vill anmäla din fordran i konkursen fyll i blankett ”anspråk i konkursen Sellbag AB”.

Alla som anmält en fordran i konkursen kommer att få information om de kan räkna med att få tillbaka några pengar (utdelning) eller inte.
Om det blir aktuellt med utdelning kommer alla som anmält sina fordringar att få ett brev från Nyköpings tingsrätt där det framgår hur man ska göra för att formellt bevaka sin fordran. Endast de som formellt bevakar sin fordran på det sätt som anges i brevet från Nyköpings tingsrätt kan räkna med att få eventuell utdelning i konkursen.

Blankett anspråk i konkursen Sellbag AB

Hjalmar Petterssons Bokhandel AB

 

Hjalmar Pettersson Bokhandel Aktiebolag, 556023-0087, försattes den 8 februari 2019 i konkurs vid Nyköpings tingsrätt. Förvaltare i konkursen är advokat Ulf Norin.

Konkursbolaget har sedan 1924 drivit Hjalmar Petterssons Bokhandel i Katrineholm

Butiken i Gallerian Violen är öppen som vanligt och konkursutförsäljning pågår. Under denna accepteras bara betalning med kort eller kontanter. Tidigare utfärdade presentkort är genom konkursen ogiltiga. Öppet köp och bytesrätt tillämpas inte.

Om du har ett presentkort som blivit ogiltigt i och med konkursen kan du anmäla en fordran i konkursen för återstående värde på presentkortet. En blankett för det hittar här. Denna blankett kan du också använda om du har andra fordringar i konkursen, t.ex. reklamationer av tidigare köpta varor.

Butiksrörelsen kommer om möjligt att överlåtas. Mer information om det hittar du under rubriken Till salu.

 

Blankett för bevakning av fordran_Hjalmar Pettersssons Bokhandel AB

Hjalmar Petterssons Bokhandel AB

 

 

Hjalmar Petterssons Bokhandel Aktiebolag, 556023-0087, försattes den 8 februari 2019 i konkurs vid Nyköpings tingsrätt. Förvaltare i konkursen är advokat Ulf Norin.

Konkursbolaget har sedan 1924 drivit Hjalmar Petterssons Bokhandel i Katrineholm. Verksamheten bedrivs i hyrda lokaler i Galleria Violen på gågatan i centrala Katrineholm. Lokalerna är ändamålsenliga och har utformats och iordningställts för den aktuella verksamheten.

Verksamhetslokalerna omfattar 596 kvadratmeter och omfattar förutom butikslokalen, lager, kontor och personalutrymmen. Från lagret finns en egen utgång till lastkaj. Därutöver finns separat källarförråd och personalrum. Hyran uppgår till 68 706 kr per månad inklusive index och övriga tillägg. Verksamhetslokalerna är utrustade med ändamålsenlig inredning och belysning. Till dessa hör även tillgång till tre skyltfönster ut mot gågatan (Köpmangatan).

Rörelsen har de senaste åren omsatt mellan 6,7 och 8 mkr per år. Det senaste räkenskapsåret uppgick bruttovinsten till 47 %. I verksamheten har fem personer varit anställda varav tre personer på heltid, en person på halvtid och en person på timmar.

Möjlighet finns nu att förvärva rörelsen som helhet med möjlighet att inträda i hyresavtalet alternativt att förvärva inventarierna och kvarvarande lager. Bud emotses snarast, dock senast onsdagen den 20 februari 2019.

Visning av rörelsen sker efter tidsbokning med konkursförvaltaren via e-post, ulf.norin@heilborns.se.

För mer information, se konkursbolagets hemsida www.hjpbokhandel.se

Fri prövningsrätt förbehålles. Rörelsen kan säljas underhand innan budtidens utgång om det bedöms fördelaktigt för konkursboet.

Karins Hälsocenter i Nyköping AB

Karins Hälsocenter i Nyköping AB, 556795-6742, försattes den 2 maj 2018 i konkurs vid Nyköpings tingsrätt. Förvaltare i konkursen är advokat Ulf Norin.

Bevakningsförfarande pågår i konkursen. Om du vill bevaka en fordran så ska du skriva till tingsrätten och ange fordringens belopp och grunden för fordringen. Till tingsrätten ska du också skicka med de handlingar som du vill åberopa till stöd för ditt anspråk. Bevakningsinlagan och de handlingar som har bifogats denna ska ges in i två exemplar.

För att underlätta framförallt för tidigare medlemmar når du via länken nedan en blankett som du kan använda för att bevaka din fordran i konkursen.

Endast de som formellt bevakar sin fordran har rätt till utdelning i konkursen. Utbetalning av eventuell utdelning kommer att ske tidigast under hösten 2019. Utdelning under 100 kr betalas inte ut.

Blankett för bevakning av fordran_Karins Hälsocenter i Nyköping AB