Arne Nordström´s Mekaniska Aktiebolag

Arne Nordström´s Mekaniska Aktiebolag försattes i konkurs vid Nyköpings tingsrätt den 11 november 2021 varvid
advokaten Ulf Norin förordnades som konkursförvaltare för bolaget.

Konkursbolaget har bedrivit sin verksamhet sedan 1995. Efter en kraftig expansion efter ett generationsskifte omsatte bolaget under 2019 och 2020 cirka 13 mkr per år och hade som mest 19 anställda. Efter att historiskt stadigt redovisat vinst gick bolaget med förlust både 2019 och 2020. Under 2021 har verksamheten bantats ner och kostnadsbesparingar har genomförts. Vid konkursutbrottet var nio personer anställda i rörelsen.

Verksamheten består av skärande bearbetning, svetsning, smide och industriservice med särskild inriktning på legoarbeten, maskinreparationer och monteringsarbeten. Bolaget hyr verksamhetslokaler i Arnö Industriområde. Lokalerna byggdes ut för cirka fyra år sedan. I lokalerna finns en välutrustad mekanisk verkstad med såväl ägda som hyrda/leasade maskiner och inventarier. I verksamhetslokalerna finns även kontor, konferensrum, lunchrum och omklädningsrum samt omfattande förrådsutrymmen. Mer information om bolagets verksamhet och maskinpark finns på bolagets hemsida, www.nordstromsmek.com

Hela den av Arne Nordström’s Mekaniska Aktiebolag bedrivna rörelsen i form av inventarier, maskiner samt kund- och leverantörsregister överlåtes till högstbjudande av konkursboet. En köpare av rörelsen har även möjlighet att förvärva verksamhetslokalerna.

Verksamhetslokalerna ägs av ett systerbolag till Arne Nordström’s Mekaniska Aktiebolag. Ägaren av fastighetsbolaget är beredd att överlåta antingen verksamhetslokalerna eller fastighetsbolaget till en förvärvare av rörelsen. Alternativt kan en förvärvare av rörelsen hyra verksamhetslokalerna. En värdering av verksamhetslokalerna från september 2021 kan laddas ner här. Värderingen utgår från att lokalerna är uthyrda på ett långt och säkert avtal. Den mäklare som gjort värderingen har enligt uppgift från ägaren av fastighetsbolaget underhand bedömt värdet utan hyresgäst till 8 mkr.

Anbud på den av Arne Nordström’s Mekaniska Aktiebolag bedrivna rörelsen emotses skriftligen till ulf.norin@heilborns.se senast den 25 november 2021. Fri prövningsrätt förbehålles. Rörelsen kan således komma att överlåtas innan anbudstidens utgång om det bedöms som fördelaktigt. Intressenter bör således komma in med sina anbud snarats möjligt.

Inventarieförteckning kan laddas ner här. Observera att i inventarieförteckningen finns även egendom som leasas eller ägs av annan. Vilken egendom det gäller framgår av förteckningen

Vid eventuella frågor eller önskemål om visning av rörelsen kontakta konkursförvaltaren Ulf Norin på telefon 0155-45 56 17 eller e-post ulf.norin@heilborns.se

Vi söker advokat eller jurist med praktisk erfarenhet

Vi söker dig som är advokat eller jurist med praktisk erfarenhet inom fastighetsrätt eller ekonomisk familjerätt. Vi ser gärna att du tillför byrån kompetens inom ytterligare rättsområden. Du ska ha några års erfarenhet från advokatbyrå eller annan juridisk verksamhet.

För att trivas bör du vara utåtriktad, engagerad, noggrann och kunna prioritera i perioder med tidvis högt tempo. Vi värdesätter din förmåga att bygga och vårda relationen till klienter, att arbeta självständigt såväl som i team, samt inte minst din förmåga att tänka och agera affärsmässigt. Vi ser det som en fördel om du har ett etablerat kontaktnät inom vårt geografiska område.

Läs mer här!

 

Corona

Med anledning av den allvarliga situation som råder p.g.a. coronapandemin vill vi upplysa er om följande:

  • Vi kommer naturligtvis att på alla sätt försöka hjälpa våra klienter i deras ärenden. Men vår tillgänglighet kan komma att bli nedsatt, d.v.s. vi kan kanske bli svåra att omgående komma i kontakt med.
  • F.n. föredrar vi att främst sköta våra kontakter med er per telefon. Antingen ring till växeltelefonen för att bli vidarekopplad eller direkt till advokaternas mobiltelefoner. Alternativt mejlar du till kontoret eller advokaten så återkopplar vi så snart vi kan.
  • Om du har beställt tid för sammanträffande på kontoret så kan ombokning bli aktuellt. Vi meddelar naturligtvis i förväg.
  • Om du ska komma till kontoret för sammanträffande och känner dig krasslig när mötet ska ske; ring och meddela så ändrar vi tid eller sätt att sammanträffa.
  • Kallelser till domstolar gäller till dess domstolen meddelat annat.

För telefonnummer och mejladresser se kontaktsidan på denna hemsida

Nyköping den 16 mars 2020

Nu är vi sju advokater på Heilborns Advokatbyrå!

Lovisa Lindahl har idag blivit medlem i Sveriges Advokatsamfund och kan alltså från och med idag titulera sig advokat.

Stort grattis Lovisa!